Звіт до лабораторної роботи №1

На тему: Типи даних. Функції введення – виведення. Обчислення виразів.

Виконав: Кушнір Віталій ІС-23

25.10.2012

Мета:Вивчити особливості використання вбудованих типів даних: char, int, long, short, float, double, unsignedchar, unsignedint, unsignedlong.

Вивчити особливості використання функцій введення - виведення.

Навчитися застосовувати стандартні математичні функції.

Умова задачі:Написати програму з використанням функцій вводу та виводу, розв’язати приклад числа якого вводяться з клавіатури.

Числа A,B,C,Dвводяться з клавіатури. Змінна Dтипу «int»,змінні А,В,С,Х – «double».

Аналіз задачі,теоретичні обґрунтування,розрахункові формули:

Зміні А,В,С,Х ми беремо типу «double», тому що цей тип призначений для дійсних чисел,а так як ми бачимо,що sinі cos пов’язаний із цими змінними,ми застосовуємо його.Ще я підключив 3 бібліотеки для даної програми, це - для включення заголовних файлів,-для деяких математичних операцій і для функцій введення та виведення.

Опис алгоритму розв’язаннязадачі:З самого початку нашого коду ми демонструємо як працюють функції введення та виведення. Потім калькулятор:частина програми яка працює із заданими числами із клавіатури(операції множення,ділення, віднімання,додавання,деякі математичні функції). Якщо sic(c)= 1або а+b=0,то програма видасть повідомлення(ділення на 0). При конкретному введені чисел програма видає шуканий результат.

Текст програми:

#include

#include

#include

using namespace std;

int main()

{

int d;

double x,a,b,c,p;

int cont=1;

while (cont==1)

{

cout <<"Input a"<

cin>>a;

cout <<"Input b"<

cin>>b;

cout <<"Input c"<

cin>>c;

cout <<"Input d"<

cin>>d;

p=(1-sin(c)*abs(b+d));

x=(a*sin(b)+b*cos(a)/p);

if (p=0) cout <<"dilennya na 0 nemojluve"<

else

cout <<"Znachenya vurazy" <<" ""("<< a <<"*"<< sin(b) <<"+"<< b <<"*"<< sin(a) <<")"<<"/"<<"("<< 1 <<"-"<< sin(c) <<"*"<< abs(b+d)<<")" <<"="<

cout <<"continue?1/0"<

cin>>cont;

system("Cls");

}

system("pause");

return 0;}

Результати виконання роботи:

1)Програма просить ввести значення змінних a,b,c,d:

(і так с кожною змінною)

2)коли ми введемо значення усіх змінних на видасть повідомлення чому дорівнює результат нашої задачі(вводимо довільні змінні)

3)Після вводу усіх змінних і результату програма запитає чи хочете ви продовжити(сontinue?)(y/n))

Аналіз результатів:

У даній роботі ми можемо лише перевірити як програма рахує приклад. Дійсно (1*0.9+2*0.84)/(1-0.14*6)=7.9

Висновок:В ході цієї роботи ми навчилися вводити і виводити різні дані у комп’ютер та на екран відповідно,розглянули різні способи введення та виведення та змогли зробити розрахунки з довільними числами, які ми вводили з клавіатури. Навчилися відрізняти різні типи введення та виведення,типи даних та бібліотеки, які ми мали підключати.


3314309061637540.html
3314340694423060.html
    PR.RU™